Nose surgery / Rhinoplasty

    การเสริมจมูก Augmentation rhinoplasty เป็นเสริมจมูกเพื่อให้รับกับใบหน้า วัสดุที่ใช้คือ ซิลิโคน หรือ กระดูกอ่อนใบหูขึ้นกับลักษณะจมูกและดุลยพินิจของศัลยแพทย์
 
ขั้นตอนการผ่าตัด
1. ฉีดยาชาเฉพาะที่
2. ศัลยแพทย์ทำการเหลาซิลิโคนให้เข้ากับจมูกของคนไข้
3. กรีดเปิดแผลในโพรงจมูก บริเวณปีกจมูก
4. ใส่ซิลิโคน
5. ทำการเย็บปิดแผลด้วยไหมละลาย และปิดพลาสเตอร์เพื่อช่วยพยุงรูปทรงของจมูก
 
วิธีการดูแลหลังการเสริมจมูก
1. นอนหนุนหมอนสูง
2. ประคบเย็น 24-48 ชม.
3. แกะพลาสเตอร์ออกเมื่อครบ 1สัปดาห์
4. มาพบแพทย์หลังการผ่าตัด 1สัปดาห์ ระวังอย่าให้จมูกกระแทก หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องรับแรงกระแทกเช่นการวิ่ง ประมาณ 1 เดือน