Chelation Therapy

     คีเลชั่น คือ การให้สารน้ำทางหลอดเลือด (ให้น้ำเกลือ) ที่มีสารประกอบประเภทกรดอมิโน ที่เรียกว่า EDTAผสมกับวิตามินและแร่ธาตุซึ่ง EDTAทำหน้าที่สำคัญในการจับสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู หรือแม้แต่แคลเซี่ยมส่วนเกิน ซึ่งสะสมตกค้างในเนื้อเยื่อ และพอกอยู่ตามผนังหลอดเลือดของเราเพื่อขจัดออกจากระบบปัสสาวะ ระยะเวลาในการให้น้ำเกลือแต่ละครั้งประมาณ 2.5-3 ชั่วโมงระหว่างที่ให้น้ำเกลือสามารถพักผ่อน ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ หรือฟังเพลงได้ตามปกติธรรมดาภายหลังจากการเสร็จการรักษา สามารถประกอบกิจกรรมได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องนอนพัก
 
ล้างพิษด้วย ChelationTherapyดีอย่างไร
     โลกที่เต็มไปด้วยมลพิษ ทั้ง น้ำ และอากาศ ดิน อาหาร ทุกอย่างล้วนมี โอกาสที่จะปนเปื้อนสารพิษโลหะหนักได้สารพิษโลหะหนัก พบได้ในวัสดุก่อสร้างเครื่องสำอางค์ ยารักษาโรค และอาหารที่ผ่านกระบวนการต่างๆ แหล่งเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์ สำหรับดูแลสุขภาพ สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงมนุษย์ ก่อให้เกิดความผิดปกติ ในการแบ่งตัว ของเซลล์ทำให้ความสามารถ ในการนำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายน้อยลงส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพของอวัยวะ ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่ได้รับ
• ขจัดสารพิษตกค้างในร่างกายและระบบหลอดเลือด
• ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
• ทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
• ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบหมุนเวียนที่ไม่ดี
• โรคหัวใจขาดเลือด
• ลดอัตราเสี่ยงของหลอดเลือดแข็งอุดตันและตีบแคบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูง
 
ผลหลังการบำบัดด้วยคีเลชั่น จะเป็นอย่างไร ?
     หลังจากการทำคีเลชั่นบำบัดตามโปรแกรมที่วางไว้ ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต พบว่าปัญหาของโรคต่างๆ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และ สามารถกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด แม้อายุจริงจะเพิ่มขึ้นแต่ยังรู้สึกมีเรี่ยวแรง แจ่มใส และมีความสุขแม้เวลาจะผ่านไปก็ตามจะเห็นว่า การล้างพิษด้วยวิธีคีเลชั่นมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็ต้องคำนึงความปลอดภัยในการทำด้วย ดังนั้น หากคิดจะล้างพิษด้วยวิธีคีเลชั่นแล้วล่ะก็ควรเข้ารับการบำบัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ