Fractora firm

จุดเด่น
ยกกระชับใบหน้าและลำคอ ไม่มีแผลเป็นเครื่องยกกระชับใบหน้าที่ไม่ก่อให้เกิดแผลใช้หลักการปล่อยคลื่นวิทยุความถี่สูง (RF)ในชั้นผิวหนังและใต้ผิวหนังก่อให้เกิดความร้อนทำให้คอลลาเจนหดตัว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน บริเวณหัวสัมผัสมีเซนเซอร์อุณหภูมิทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ และป้องกันการเกิดผิวหนังไหม้ได้ด้วย
 
ผลลัพธ์ที่ได้
- ยกกระชับใบหน้าและลำคอ หลังทำไม่มีแผล
 
ระยะเวลาในการทำ
- ทำการรักษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำต่อเนื่อง 6‐8 ครั้ง (ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล)
- หลังทำการรักษาควรทำความสะอาดผิวและทาครีมชุ่มชื้นหรือครีมกันระคายเคืองในบางราย หากมีอาการผิดปรกติหลังทำควรปรึกษาแพทย์