BodyTite Plus

BodyTite Plusเทคโนโ ลยี คลื่นวิทยุ BodyTite ที่จะช่วยดูดไขมันพร้อมกระชับสัดส่วน

เป็นการผสาน 2 เทคโนโลยีที่ทันสมัยของการดูดไขมันในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ BodyTiteที่จะช่วยดูดไขมันพร้อมกระชับสัดส่วนหลังจากที่ดูดไขมันออกไปแล้วมีผลให้ผิวหนังบริเวณที่ดูดไขมันไม่เกิดการย้วยหรือหย่อนยาน และเทคโนโลยี PowerXที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดไขมันปริมาณมาก
 
หลักการทำงานและขั้นตอนการรักษา Power X
Power X เป็นเทคโนโลยีการดูดไขมันจากอเมริกาหลังจากทำ Bodytite เสร็จแล้วแพทย์จะทำการดูดไขมันต่อด้วยเครื่อง Power X ทำงานโดยการหมุนและดูดไขมันออกมา ทำให้ไขมันออกมาปริมาณมาก และผิวเรียบเนียนไม่เป็นคลื่น


 
ผลลัพธ์ที่ได้
- ดูดไขมันออกมาได้ในปริมาณที่มาก
- ผิวหนังกระชับขึ้น ไม่ย้วย ไม่หย่อนคล้อย
- เซลลูไลท์ลดลง
- ผิวเรียบเนียนไม่เป็นคลื่น ไม่เป็นผิวส้ม
- รูปร่างได้สัดส่วนมากยิ่งขึ้น
 
ระยะเวลาในการทำ
- ทำครั้งเดียว