Carboxy

     Carboxy คือ การลดไขมันเฉพาะที่ ด้วยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ละลายน้ำได้ดี สลายตัวได้เร็ว และพบว่าเมื่อฉีด คาร์บอนไดออกไซด์ เข้าไปยัง ชั้น ไขมัน ใต้ผิวหนัง จะช่วยเพิ่มการขยายตัวของเส้นเลือดและทำให้เซลล์ ไขมัน สลายตัวและถูกกำจัดออกไป นี้นับเป็นเทคนิคใหม่ในการขจัด เซลลูไลท์ หรือ ลดไขมัน เฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการ อย่างเช่น บริเวณ หน้าท้อง ใต้ท้องแขน สะโพก น่อง บริเวณ ก้น บริเวณ น่อง ที่โต หรือ สะโพก ที่ใหญ่เกินไป

     คือ เมื่อก๊าซ CO2 ( carbondioxide ) แทรกเข้าไปเนื้อเยื่อไขมัน จะมีการไปรวมตัวกับน้ำใน เซลล์ ทำให้เกิดเป็น กรดคาร์บอนิค ( Carbonic acid ) ซึ่ง กรดตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการไปสลาย fat cell ทำให้เกิดการสลายไขมันได้จริง และผลอีกอยากหนึ่งของ ก๊าซ CO2 เมื่อผ่านเข้าไปในชั้นเนื้อเยื่อไขมัน จะทำให้เกิด vasodilatation คือ เส้นเลือดเกิดการขยายตัว ซึ่ง จะทำให้การไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยดีขึ้น ผลโดยรวมจาก Carboxy Therapy คือ จำนวนเซลล์ไขมันที่ลดลง และเนื้อเยื่อผิวหนังที่กระชับตึงตัวขึ้น
 
ผลลัพธ์ที่ได้
- ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เกิดการกระตุ้นการเผาผลาญไขมันบริเวณที่ทำพร้อมทั้งเกิดเส้นเลือดฝอยเล็กๆขึ้นใหม่ ซึ่งจะทำให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนส่งผลให้คุณมีสัดส่วนที่ดีขึ้น เซลลูไลท์ลดลงและผิวหนังกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ระยะเวลาในการทำ
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำต่อเนื่อง 8-12 ครั้ง