Review

รีวิวตาสองชั้น พร้อมตัดไขมันส่วนเกินเปลือกตาบน ที่ณัฐชญาคลินิก

**ผลการรักษาขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล**

ปัญหาหนังตาบนที่มากเกินไปจะตกลงมาบังชั้นตา ทำให้ชั้นตาไม่สวย ดวงตาจะดูมีขนาดเล็ก ตาแลดูเศร้า ปัญหาเหล่านี้สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดกรีดหนังตาบน ออกบางส่วน ในคนที่มีไขมันเปลือกตาบนส่วนเกิน (สังเกตุได้จากเปลือกตาบนนูน) สามารถตัดไขมันออกร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างชั้นตาใหม่ที่สวยงามขึ้นในคราวเดียวกัน โดยหลังทำคนไข้จะมีดวงตาที่ดูโตขึ้น สดใสขึ้น ชั้นตาดูสวยงามขึ้นจากเดิมค่ะ มาดูรูปเปรียบเทียบกันตามด้านล่างค่ะ


 
รูปที่ 1 ก่อนทำคนไข้มีหนังตาบนเกินตกลงมาบังชั้นตาและดวงตาส่วนบน 
**ผลการรักษาขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล**

รูปที่ 2 หลังทำ 25 วัน ตัดหนังตาบน และไขมันเปลือกตา ส่วนเกิน
**ผลการรักษาขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล**

รูปที่ 3 ( บน ) ก่อนทำ ( ล่าง) หลังตัดหนังตาและไขมันส่วนเกิน 8 วัน รอยแผลซ่อนอยู่ในร่องชั้นตา

เคสที่มัปัญหาหนังตาเกิน หากได้รับการทำตาสองชั้นโดยไม่ตัดหนังตาออก จะได้ชั้นตาที่ไม่สวยงามเพราะหนังส่วนเกินจะตกลงมาปิดชั้นตาทำหางตายังดูตกอยู่ ดั้งนั้นควรรับการติดหนังตาไปพร้อมกับการทำตาสองชั้นเพื่อที่จะได้ผลลัพท์ดูดีมากขึ้น