Review

เครื่องนวัตกรรมใหม่สร้าง Six Pack ได้ง่ายๆ ด้วย Bodytite plus endolaser

**ผลการรักษา ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล**

Six Pack หรือร่องกล้ามเนื้อหน้าท้อง ทำได้ด้วยการดูดไขมันหน้าท้อง โดยให้เหลือไขมันบางๆ แล้วดูดเซาะร่อง ตามแนวร่องของกล้ามเนื้อ 

จะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องดูเด่นชัดขึ้น เกิดเป็น Six Pack ที่สวยงาม

เคสนี้ คุณผู้หญิง อายุ 36 ปี มีบุตร 2 คน ปรึกษาคุณหมอด้วยเรื่อง ปัญหาหน้าท้องโต เอวหนา 

หลังจากผ่านการมีบุตรทั้ง 2 คนแล้ว พยายามออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก แต่หน้าท้องไม่ยุบลง

ตรวจร่างกายพบไขมันหนาทั่วหน้าท้อง และบริเวณรอบเอว มีผิวหนังบริเวณท้องส่วนล่าง หย่อนคล้อย

คนไขต้องการให้ไขมัน หน้าท้องยุบ เห็นร่องกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Six Pack) และเอวบางลง

คุณหมอทำการดูดไขมันด้วย Bodytite Plus Endolaser เพื่อให้ผิวหนังหดกระชับ กำจัดผิวหนังส่วนเกิน

เซาะร่องกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อสร้าง Six Pack ซ่อนแผลไว้บริเวณสะดือ และขอบกางเกงใน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://dodeden.com/175657.html