NEWS & ACTIVITY

A Day Bulletin


แพทย์หญิงณัฐชญา ไมตรีเวช 
กับแนวคิดการทำธุรกิจที่ต้องควบคู่กับจรรยาบรรณทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับลูกค้า