NEWS & ACTIVITY

แพทย์หญิงณัฐชญา ไมตรีเวช

กับแนวคิดในการทำธุรกิจที่ต้องควบคู่กับจรรยาบรรณทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับลุกค้า