Reduction rhinoplasty

เป็นการผ่าตัดลดขนาดจมูกลงโดยการเปิดจมูก ทำในคนที่จมูกขนาดใหญ่เกินไป หรือคดงอ
 
ขั้นตอนการผ่าตัด
1. ฉีดยาชาเฉพาะที่
2. กรีดเปิดแผลในโพรงจมูก และฐานจมูก
3. ตัดเย็บกระดูกอ่อนปลายจมูก หรือ ตอกกระดูกส่วนเกิน
4. ทำการเย็บปิดแผล ปิดพลาสเตอร์และใส่เฝือกเพื่อช่วยพยุงรูปทรงของจมูก

วิธีการดูแลหลังการเสริมจมูก
1. นอนหนุนหมอนสูง
2. ประคบเย็น 24-48 ชม.
3. แกะพลาสเตอร์ออกเมื่อครบ 1 สัปดาห์
4. มาพบแพทย์หลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์ ระวังอย่าให้จมูกกระแทก หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องรับแรงกระแทก
เช่นการวิ่ง ประมาณ 1 เดือน